Specialisaties

Mindfulness

Mindfulness wordt gedefinieerd als:

 • ’aandachttraining’,
 • ‘in het hier-en-nu aanwezig zijn’,
 • ‘opmerkzaamheid zonder oordelen’
 • ‘acceptatie van dat wat er is’

Een mindfulnessbehandeling is geen garantie op dit resultaat; je kunt iets heel anders bereiken dan waarvoor je het bent gaan doen. Even de resultaten op een rij die uit onderzoek naar voren komen:

 • Stress neemt af en je kunt beter omgaan met stresserende gebeurtenissen;
 • Meer rust ervaren en minder piekeren
 • Je concentratie en het prestatievermogen verbeteren;
 • Je kan je beter ontspannen;
 • Er ontstaat een positiever beeld van jezelf en de omgeving;
 • Er vindt een verschuiving in de hersenactiviteit plaats naar de linker frontale cortex (goed voor een positieve gemoedstoestand en minder angst);
 • Klachten als slapeloosheid, angst en depressieve gevoelens nemen af;
 • Mensen die vaker dan 3 x een depressie hebben gehad, hebben na een mindfulnesstraining 50 % minder kans op terugval in een depressie.

Het gaat om het oefenen in waarnemen, aandacht geven, niet-oordelen.

footer